Aritmetica mintală Soroban într-o nouă interpretare - Soroban™ - Soroban™

Aritmetica mintală Soroban într-o nouă interpretare


Aritmetica mintală în Moldova a ajuns din partea de Est al lumii. Această metodă combină perfect metodele moderne de învățare, dar și metoda veche de calcul folosind Abacul.

O istorie scurtă a aritmeticii mintale

Mai demult în țările estice, grecii antici, chinezii, iar mai apoi și japonezii, pentru a efectua diverse calcule matematice se foloseau o tăbliță dreptunghiulară numită – Abac. În limba japoneză această tăbliță purta și denumirea de ”Soroban”.

Oamenii de știință din Japonia, încă în sec.XX – lea au aflat cît de eficientă este această metodă de calcul. Anume în acest moment în lume a devenit cunoscută metoda de calcul oral și aritmetică mintală.

Această tehnică are o structură destul de clară: în primul rînd se învață teoria, apoi se purcede la practică. Această abordare ajută cele 25% a copiilor talentați să obțină mari succese.

În Moldova această metodă a devenit cunoscută în anul 2017, fiind mai modernizată și înnoită. Metoda dată necesita unele modificări radicale.

Este posibil de schimbat rezultatul și de readus metoda la un nou nivel de cunoaștere? Poate fi schimbată metoda în așa fel ca să fie pe placul tuturor copiilor care doresc să obțină cît mai multe cunoștințe? Da! Acest fapt a devenit posibil datorită d-nului Iurie Novoselov, care a creat o Școală nouă de aritmetică mintală.

Ce schimbări s-au produs?

Fondatorul școlii Soroban, a creat o echipă din cei mai buni programatori, psihologi și metodiști. El a luat drept bază metoda tradițională de calcul, dar a modificat-o totalmente implimentînd noile tehnologii informaționale, creînd în așa mod un program de predare mai eficient și mai modern. Rezultatul este 100% a succesului elevilor școlii. În așa mod a apărut noua aritmetică mintală Soroban.

Metoda reînoită a demonstrat că lecțiile pot captiva atenția copilului, pot fi vesele și folositoare.

Ce s-a schimbat?

Ce schimbări au fost făcute pentru ca metoda să fie mai modernă și mai eficientă:

 1. Chiar de la prima lecție copii încep să învețe teoria și să o aplice în practică;
 2. Pentru ca materialul să fie însușit mai bine în fiecare zi timp de 15-20 minute se petrece jocul ”Bunelului Soroban”, care îi ajută pe copii să obțină performanțe uimitoare;
 3. În cadrul lecțiilor este folosităo metodă specială de motivare. Pedagogii folosesc metode speciale elaborate de psihologi, pentru ca copii să înțeleagă materialul și să obțină performanțe;
 4. Se folosește un sistem de stimulare inovativ. Steluțe, cubulețe diverse rechizite școlare – care sunt oferite pentru succesele obținute.

Toate aceste acțiuni întăresc legătura dintre lecții și rezultatul obținut. Copiii înțeleg că dacă vor depune efort, vor obține succese și realizări frumoase.

Varianta clasică la fel a fost modificată, fiind elaborate teme pentru acasă pentru fiecare copil în parte, în mod individual. Așa tip de exerciții sunt create în mod individual luînd în considerație nivelul de dezvoltare al copilului.

Această programă propune exerciții care permit ca materialul precedent să fie însușit cu mult mai bine.

În cadrul lecțiilor nu există răspunsuri incorecte. Există doar elevul și Bunelul Soroban, care propun rezolvarea exercițiului în mod diferit. Înainte antrenorul/pedagogul era cel care verifica rezolvarea temelor pentru acasă, iar în prezent aceast lucru este efectuat de către programă. Antrenorul doar se uită la statistică și verifică la ce nivel se află elevul, ce greșeli comite, ce material a fost însușit mai bine, iar unde are de mai depus efort.

Cît de utilă este această metodă?

A fost demonstrat că aritmetica mintală este foarte utilă pentru dezvoltarea copiilor. Părinții și copii, care vin la școala Soroban, vor vedea următoarele rezultate:

 • Îmbunătățirea performanțelor școlare;
 • Dezvoltarea abilităților de a gîndi în mod independent;
 • Dezvoltarea atenției, memoriei;
 • Dezvoltarea abilităților atît creative, cît și mintale;
 • Dobîndirea experienței de a lucra cu informația;
 • Dezvoltarea imaginației;
 • Obține experiența de a lucra cu mai multe exerciții odată, fără a-și pierde concentrația;
 • Capacitatea de a rezolva mai multe exerciții odată;
 • Dezvoltarea încrederii în sine.î

Toate aceste capacități pe care copilul le va obține în cadrul școlii Soroban, îl vor ajuta să dezvolte din toate punctele de vedere și pe viitor.

Dacă alegeți unde să înscrieției copilul Dvs, la lecții obițnuite de aritmetică mintală sau în cadrul școlii Soroban, comparați metoda de predare, programul și tipul lecțiilor, benefiul lecțiilor și faceți alegerea corectă.