Intensivul de vară la școala Soroban 2018 - Soroban™ - Soroban™

Intensivul de vară la școala Soroban 2018


Vara – este timpul multașteptat de maturi și de copii. Pronunțînd cuvîntul ”vară” numaidecît apar asociații cu odihna, care permite să ne sustragem de la toate problemele. Școlarii, devin foarte bucuroși odată cu sosirea acestui anotimp. Ei pot de dimineață, pînă seara să își petreacă timpul cu prietenii și nu se află permanent în grija părinților. Precum și nici cel mai sever învățător nu o să-i facă observații pe timp de vară.

Pe timp de vară copii nu trebuie să pregătească temele pentru acasă și sunt permanent cu gîndul la joacă, iar părinții sîrguincios îi caută o ocupație.

Trebuie oare ca copilul să studieze vara?

Cea mai bună odihnă pe timp de vară este la tabară. Copilul permanent se află la aer curat, permanen este implicat în jocuri active și comunică cu alți copii. Dar ei nu sunt lăsați să facă ceea ce doresc, deoarece se află sub supravegherea adulților.

Organizarea timpului pentru copii, reprezintă doar o parte a monedei. O importanță enormă o are și încărcarea mintală a copiilor pe timpul verii.

Între timp, răspunsul se află la suprafață. Dacă copii nu vor efectua exerciții mintale, ei vor deveni leneși. Măcar periodic cunoștințele acumulate în timpul anului, urmează a fi împrospătate, fiindcă dacă acest lucru nu va fi făcut atunci ele vor fi uitate trecînd în poziția că nu sunt necesare. După vacanța de vară, revenind la școală, atît copii, cît și profesorii vor rămîne dezamăgiți de faptul că copii au uitat tot materialul.

Aceasta nu înseamnă că întreaga vară copilul trebuie să învețe materialul trecut. Cu toate acestea, creierul urmează a fi menținut în ton bun. Lecțiile pe timp de vară trebuie să fie efective, dar să nu încarce prea mult copilul. Vara marea majoritate a timpului, copilul trebuie să se odihnească pentru a acumula forțe pentru noul an școlar.

Programul lunar de formare la școala Soroban – Moldova

Această tehnică în cadrul școlii Soroban se bazează pe calculul oral, această programă este recomandată școlaralilor de o vîrstă mai mică din următoarele considerente:

  • Programa ține o lună și sunt făcute 2 lecții pe săptămînă. Copilul în această perioadă de timp va acumula numai experiențe pozitive;
  • Metoda ”calculului oral” îi va demonstra copilului că și de la învățare poate primi plăcere;
  • Această metodică antrenează ambele emisfere ale creierului.

Ce rezultate se pot obține de la această metodă?

Metoda ”calculului oral”, contribuie la dezvoltarea următoarelor calități:

  • Se dezvoltă logica și gîndirea rațională;
  • Se dezvoltă abilitățile creative;
  • Se dezvoltă bazele gîndirii matematice și intuitive.

Scopul principal al școolii de aritmetică mintală Soroban, este trezirea interesului față de lecții și dezvoltare continuă.