Cum să învețe copilul cifrele? - Soroban™ - Soroban™

Cum să învețe copilul cifrele?


Este puțin probabil ca cineva din adulți să își amintească cum au învățat cîndva cifrele. Dar acest moment nu înseamnă că procesul de învățare nu joacă nici un rol. Aceasta este o programă de bază pe care trebuie să o învețe orice copil. Haideți să vedem ce metode efective există pentru a învăța copilul cifrele fără a depune mult efort.

Care sunt regulile care garantează succes?

O să ne axăm pe aspectele care trebuie luate în considerație în primul rînd.
1. Treziți interesul copilului. Copilul trebuie să fie cointeresant să studieze. De aceea trebuie să faceți tot posibilul ca prima cunoștință a copilului cu cifrele să o țină minte, să fie ceva vesel și atrăgător. În nici un caz nu impuneți copilul, sarcina Dvs., este de a trezi interesul copilului să afle ceva nou.
2. Exercițiile trebuie să dureze o anumită perioadă de timp. Lecțiile trebuie să fie nu doar diverse. Totul trebuie panificat în așa fel ca copilul să nu supraobosească. Țineți minte regula de aur – totul trebuie să fie moderat, mai ales informația. O durată optimă a lecțiilor nu există, urmează să vedeți după dispoziția copilului. Dacă observați că copilul se sustrage și nu mai are nici o dorință de a învața, imediat întrerupeți lecția.
3. Consecutivitatea. Fiecare lecție trebuie să fie destinată unei anumite cifre, nu trebuie să îl încărcați pe copil prezentîndu-i toată informația deodată. Pînă copilul nu va însuși ceea ce îl învățați la moment, nu puteți trece la o altă cifră.
În principiu, acestea sunt regulile de bază de care trebuie să vă conduceți. Urmează să luați în considerație dispoziția copilului, el trebuie să fie cointeresat. În caz dacă o să îl impuneți copilul niciodată nu va mai fi cointeresat de a învăța ceva.

Învățăm copilul cifrele: exerciții interesante

Cu ce urmează să începeți? În primul rînd urmează să îi arătați copilului cifra și să îi lămuriți ce semnifică acest simbol. Ulterior puteți trece la joacă – propuneți copilului să coloreze această cifră, să o decupeze din hîrtie sau să o facă din plastilină. Fantezia în cazul dat nu are limite! La sfîrșitul jocului, verificați dacă copilul a însușit noua informație. Puteți face acest luucru punînd în aplicare unele exerciții speciale. De exemplu, puteți confecționa din carton niște pătrate unde să indicați diverse cifre. Apoi urmează să rugați copilul să indice cifrele pe care astăzi le-ați învățat.
Același lucru îl puteți face folosind cuburi. O variantă perfectă este de a învăța poezii unde este prezentă această cifră. Important: memoria vizuală este foarte bine dezvoltată la copii, de aceea atunci cînd învățați poezia sau cîntecul arătații acea cifră – în prealabil cifra poate fi decupă din hîrtie sau făcută din plastilină.
Așadar, din cele expuse mai sus puteți trage concluzia că: dacă doriți ca copilul să însușească informația doar prezentarea imaginilor nu este de ajuns. Cifra urmează să se asocieze cu ceva. Senzațiile tactile, vizuale sau auditive trebuie să îi reamintească de ea. Este important să folosiți toate aceste posibilități.

Cifrele sunt peste tot!

Avînd în vedere că copilul este încă prea mic, lui îi este greu să se concentreze asupra unui anumit lucru o perioadă mai mare de timp. De aceea, doar efectuarea lecțiilor nu este de ajuns. Urmează să faceți așa ca copilul și în timpul liber să vadă cifrele. De exemplu, puteți încleia cifrele pe anumite jucării. În timpul jocului copil trebuie să pronunțe cifra, așa îi va fi ușor să o țină minte. De exemplu, mașina cu numărul unu, iar pe haina la papușă ese cifra trei.
Puteți plasa imagini cu cifre deasupra patului. Dacă copilul are 3 ani, atunci urmează să pronunțe cifra pentru a o ține minte mai bine. Încercați ca cifra să se asocieze cu ceva, cu un sunet sau un eveniment – așa copilul cu mul mai repede va deprinde informația.
Diverse exerciții: cum trezim interesul copilului de a învăța
După cum cunoașteți sub formă de joc este cu mult mai ușor de memorizat informația. Vă propunem cîteva jocuri interesante care o să placă copilului, dar și o să îl ajute să memoreze cifrele mai repede și mai ușor.
1. Efectuarea apelurilor. Propuneți copilului singur să formeze numerele pentru a vorbi cu rudele. Pentru aceasta faceți cartonașe cu numerele de telefon și numele rudelor.
2. Determinarea timpului. Învățați copilul să cunoască ora. De exemplu, arătații ora 5 și spuneții că la această oră tatăl vine de la serviciu. Puteți alcătui o joacă și să îi comunicați că cînd săgeata mică va fi în dreptul unei anumite cifre jocul începe.
3. Calendarul. Procurați un calendar la care puteți schimba data și spuneții copilului să schimbe data în fiecare zi și să zică cu voce tare ce cifră este acolo. Cifrele trebuie să semnifice ceva pentru copil, de exemplu pe data de 9 plecați la bunici, iar pe data de 7 la grădina zoologică. Copilul cu nerăbdare va aștepta acea zi și numaidecît va ține minte cifra.

Ce abilități îl vor ajuta pe copil să se adapteze mai ușor în mediul școlar?

Dezvoltarea normală a copilului trebuie să aibă loc cu condiția ca copilul să se adapteze la școală. Iată, care sunt principale obiective care trebuie atinse pentru a pregăti un preșcolar:
1. Copilul trebuie să înțeleagă că la școală urmează să primească cunoștințe, care o să îl ajute pe viitor să obțină succese. Pentru motivarea copilului urmează să creați condiții comfortabile ca el să dorească să asimileze informația primită.
2. Copilul trebuie să fie comunicabil, fiindcă acest lucru îl va ajuta să contacteze cu alte persoane. În același timp copilul trebuie să poată să își apere propriile viziuni și interese.
3. Viitorul școlar trebuie să creadă în forțele proprii și să își pună în față exercițiile pe care le poate rezolva de sinestătător. Copilul trebuie să înțeleagă scopul muncii și trebuie să poată să treacă peste greutăți.
Copilul trebuie să obțină experiență pentru a vedea punctele bune și rele a procesului de învățare. Așa experiență copilul o poate obține în cadrul lecțiilor de aritmetică mintală la școala Soroban. Cursurile speciale predate de profesori profesioniști vor ajuta să descopere toate talentele copilului. Așa tip de lecții îl vor ajuta pe copil să se adapteze mediului ambiant nou.
Vă dorim doar succese!