Centrul de dezvoltare a copiilor din Chișinău - Școala Soroban - Soroban™ - Soroban™

Centrul de dezvoltare a copiilor din Chișinău – Școala Soroban

Metoda unică de calcul oral este potrivită pentru orice copil și va putea să îl ajute să-și sporească abilitățile. Creerul uman este apt să se reorganizeze și să se autodezvolte. Dezvoltrea creerului implică dezvoltarea ambelor emisfere, dar noi folosim doar o mică parte a acestor abilități. Cel mai mare potențial poate fi observat atunci cînd interacționează emisfera dreaptă și emisfera stîngă. Emisfera stîngă – răspunde de capacitatea de analiză, iar cea dreaptă – răspunde de creativitate și imaginație.

Nu este un mare secret, că învățămîntul acum se axează pe dezvoltarea emisferei stîngi. Principiile predării aritmeticii în școală și în cadrul Școlii Soroban sunt diametral diferite.

Despre metoda de dezvoltare aplicată în cadrul centrului nostru

Metoda a fost elaborată în 2013 și a devenit importanță pentru micii matematecieni. Copiii studiază teoria și rezolvă exercițiile cu ajutorul simulatorului. Caracteristicile acestei metodici care cu pași mari ”pășește” prin lume se caracterizează prin faptul că dezvoltă ambele emisfere. Cei mai buni specialiști și metodologi în elaborarea simulatorului au format o nouă direcție de dezvoltare în cadrul programului ”Soroban”. Pînă în prezent această programă unică este folosită pentru educarea cu succes:

  • Dezvoltă concetrația;
  • Îmbunătățește memoria;
  • Dezvoltă capacitățile de care dispune copilul;
  • Dezvoltă imaginația;
  • Dezvoltă încrederea în sine/forțele proprii;

Copilul foarte ușor va înțelege numărul și va putea vizualiza obiectul. Programul de formare în cadrul școlii ”Soroban” se bazează pe vizualizarea bilelor de pe abac japonez. Copii văd concret numărul și acțiunile matematice pe care trebuie să le întreprindă. Elevii perfect înțeleg corelația dintre cifre și înțeleg ce stă la baza rezolvării exercițiului. Și toate acestea se datorează faptului că ei cunosc cum corect să așeseze bilele pe abac. În matematica obișnuită, astfel de acțiuni nu se întreprind. Aceasta înseamnă, că copilul nu are posibilitatea să vizualize obiectul în timp ce lucrează cu exercițiul.

Progrumul școlii ”Soroban” îi oferă copilului beneficii nu doar pe plan aritmetic. Această programă dezvoltă memoria și asociația și implică diverse procese mentale. Toate aceste abilități ulterior îi vor fi utile copilului în viață.

A fost demonstrat că exercițiile practicate la simulator dezvoltă percepția auditivă și cea vizuală. Aeastă metodă specială din program cu un temp normal, interactiv și animat, caiete speciale interesante. Ca rezultat, toate lecțiile sunt foarte interesante și comode pentru copil. Elevii sunt apți să rezolve toate exercițiile, fiind implicate ambele emisfere ale creerului, de aceea abilitățile lor mentale cresc pe zi ce trece.

Cum se derulează/se defășoară lecțiile?

Aritmetica în cadrul școlii ”Soroban” este predată de specialiști certificați și care au trecut programul necesar de instruire. Profesorii îl ajută pe copil să calculeze repede și foarte precis. Copilul zilnic calculează cu ajutorul abacului înțelegînd astfel conceptul de cifre și calcul. Lecțiile îl vor ajuta să efectueze ușor orice calcul matematic.

Fiecare lecție pentru elev este:

  • O călătorie fascinantă în lumea cifrelor. Orice exemplu pentru copil nu este plictisitor, iar matematica clasică o înțelege/învață mai ușor;
  • Mai repede se învață calcului pe abac;
  • Rezolvarea exercițiilor cu ajutorul unui simulator unic;
  • Dezvoltarea motoricii mîinelor;
  • Dezvoltarea capacităților mentale.

Copilul în cadrul școlii ”Soroban” învață sistematic și cu sîrguință. Lecții predate după această programă unică îl fac pe copil să se simtă mai liber. Lecțiile date îl ajută pe copil să își dezvolte abilitățile sale și nici un copil niciodată în cadrul orelor nu a simțit nici un discomfort.

Copilul manifestă un interes constant, datorită simulatoarelor care au fost elaborate foarte corect. Succesul școlii – este succesul elevilor săi. Școala ”Soroban” este fenomenală, deoarece reprezintă oportunitatea de a dezvolta copilul interesant și multilateral. Observa-ți că aritmetica mentală este foarte folositoare pentru copil, deoarece se dezvoltă ambele emisfere ale creerului și gîndirea rapidă.  Repetarea materialului periodic va consolida ceea ce deja a fost învățat.